Anunțuri


Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică conform legii


Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază a fi oportună și necesară


Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030

Nr. Data Denumire document Deschide
1 14/05/2024 ANUNT- Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum, în anul 2024 Deschide
2 10/05/2024 Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare , a sediilor de votare , a sediilor acestora precum si a locurilor de desfasurare a alegerilor Deschide
3 29/04/2024 ANUNȚ DE PARTICIPARE la licitatia deschisa pentru concesiune bunuri-124 mp Deschide
4 29/04/2024 ANUNȚ DE PARTICIPARE la licitatia deschisa pentru concesiune bunuri-500mp Deschide
5 18/04/2024 Invitație privind depunerea de oferte pentru: \"Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe tronsonul Hariga Samoilă-Burduja Vasile\" Deschide
6 25/03/2024 CAIET DE SARCINI - pentru atribuirea contractului avand ca obiect ,,Servicii de catering pachet alimentar pentru ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN MORARIU\" PĂTRĂUŢI şi pentru Grădiniţele din Comuna Pătrăuţi, Judeţul Suceava în cadrul \"PROGRAMULUI NATIONAL „MASĂ SĂNĂTOASĂ\" Deschide
7 25/03/2024 INVITAŢIE DE PARTICIPARE -Referitor la: achiziţia directă pentru atribuirea contractului de servicii ,,Servicii de catering pachet alimentar pentru ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN MORARIU\" PĂTRĂUŢI şi pentru Grădiniţele din Comuna Pătrăuţi, Judeţul Suceava în cadrul \"PROGRAMULUI NATIONAL „MASĂ SĂNĂTOASĂ\\\" Deschide
8 18/03/2024 ERATA - Privind eroarea materiala la anuntul nr.2160 din 15.03.2024 privind achitionarea de lucrari pentru obiectivul de investiții .. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Pătrăuți, jud. Suceava \\\" Deschide
9 15/03/2024 PROIECT TEHNIC (90-175) -privind achiziția lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții .. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Pătrăuți, jud. Suceava \" Deschide
10 15/03/2024 PROIECT TEHNIC (1-89) - privind achiziția lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții .. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Pătrăuți, jud. Suceava \" Deschide
11 15/03/2024 CAIET DE SARCINI - privind achiziția lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții .. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Pătrăuți, jud. Suceava \" Deschide
12 15/03/2024 ANUNȚ PUBLICITAR - privind achiziționarea de lucrari pentru obiectivul de investiții .. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Pătrăuți, jud. Suceava \" Deschide
13 12/03/2024 ANUNT - Privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului-teren in suprafata de 2000 mp, identificat in CF nr.39592, apartinand domeniului privat al comunei Patrauti, jud. Suceava Deschide
14 12/03/2024 ANUNT -Privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului-teren in suprafata de 1265 mp, identificat in CF nr.39516, apartinand domeniului privat al comunei Patrauti, jud. Suceava Deschide
15 12/03/2024 ANUNT - Privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului-teren in suprafata de 647 mp, identificat in CF nr.39175, apartinand domeniului privat al comunei Patrauti, jud. Suceava Deschide
16 12/03/2024 ANUNT - Privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului-teren in suprafata de 433 mp,identificat in CF nr. 39461, apartinand domeniului privat al comunei Patrauti, jud. Suceava Deschide
17 07/03/2024 ANUNŢ PRIVIND APROBAREA ORDONANŢEI DE URGENTA NR. 13/2024 PRIVIND INSTITUIREA UNEI SCHEME DE AJUTOR DE STAT PENTRU COMPENSAREA PARŢIALĂ A PIERDERILOR LA CULTURA DE TOMATE ÎN SPAŢII PROTEJATE ŞI CULTURA DE USTUROI, ÎN CONTEXTUL CRIZEI PROVOCATE DE AGRESIUNEA RUSIEI ÎMPOTRIVA UCRAINEI Deschide
18 07/03/2024 CADASTRU GRATUIT! PROPRIETATEA TA CONTEAZĂ! - CAMPANIE DE INFORMARE SI CONȘTIENTIZARE PENTRU PROIECTUL ,, CRESTEREA GRADULUI DE ACOPERIRE ȘI INCLUZIUNE A SISTEMULUI DE INREGISTRARE A PRORIETĂȚILOR ÎN ZONELE RURALE DIN ROMÂNIA “ FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 - 2020.
Vă mulţumim pentru cooperare!
Deschide
19 18/01/2024 Direcția pentru Agricultură Judeţeană Suceava organizează cursul de instruire: IMPLEMENTAREA ANGAJAMENTELOR ÎN CADRUL MĂSURII 10 - AGROMEDIU ŞI CLIMĂ şi MĂSURII 11 - AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ PNDR 2014 - 2020, PNS 2023-2027 Deschide
20 09/01/2024 CAMPANIE de prevenire a extinderii focarelor de influență aviară și transmiterii gripei aviare de la păsările sălbatice la cele domestice Deschide


Nr. Data Denumire document Deschide
1 20/12/2023 ANUNŢ - Plata ajutoarelor pentru încălzire(noiembrie 2023 – martie 2024) și plata suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi aferent lunii noiembrie 2023 Deschide
2 19/12/2023 ANUNŢ campanie de colectare a deșeurilor menajere și deșeurile reciclabile în comuna Pătrăuți, județul Suceava Deschide
3 13/11/2023 ANUNȚ- Cadastrare gratuită. Deschide
4 13/11/2023 ANUNȚ-Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Suceava vă informează că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat condiţiile necesare pentru obţinerea finanţării acordate prin Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru uutoconsumut întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare Deschide
5 13/11/2023 ANUNȚ-Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Suceava vă aduce la cunoştinţă lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare pentru DR 30 - „Sprijin pentruinstalarea tinerilor fermieri\" Deschide
6 23/06/2023 Anunț de participare la licitatia deschisa pentru vânzare bunuri Deschide
7 06/06/2023 Anunț de anulare a achiziției directe pentru: \"Construire alei pietonale în comuna Pătrăuți, jud. Suceava\"-cod CPV 45233161-5 Lucrări de construcții de trotuare conform anunțului postat pe site în data de 30.05.2023 Deschide
8 30/05/2023 Invitație privind depunerea de oferte pentru: \"Construire alei pietonale în comuna Pătrăuți, jud. Suceava\"-cod CPV 45233161-5 Lucrări de construcții de trotuare Deschide
9 18/05/2023 Ordin privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului Deschide
10 05/05/2023 Anunț procese verbale pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030 Deschide
11 10/04/2023 Anunț referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul SuceavaAnunț referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava Deschide
12 27/03/2023 Anunț distribuire începând de marți 28 martie 2023 a produselor alimentare repartizate persoanelor și familiilor vulnerabile prin programul operațional ajutorarea persoanelor dezavantajate Deschide
13 27/02/2023 Anunț - În data de 01.03.2023, interval orar 10:00-11:00 la nivelul comunei Pătrăuți se va desfășura un exercițiu de alarmare publică prin verificarea funcționării sirenelor Deschide
14 17/02/2023 Anunț de participare la licitația deschisă pentru vânzare bunuri - teren intravilan în suprafață de 1.928 mp Deschide
15 17/02/2023 Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune de bunuri - teren intravilan în suprafață de 1.679 mp Deschide
16 10/02/2023 Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR \"www.returosgr.ro\" Deschide


Nr. Data Denumire document Deschide
1 08/11/2022 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava - Consultare publică (V) Deschide
2 08/11/2022 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava - Consultare publică (IV) Deschide
3 08/11/2022 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava - Consultare publică (III) Deschide
4 08/11/2022 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava - Consultare publică (II) Deschide
5 08/11/2022 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava - Consultare publică (I) Deschide
6 08/11/2022 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava- Anunt si Proiect de hotarare Deschide
7 12/10/2022 Invitație privind depunerea de oferte pentru \"Construire garaj pentru utilaje, în comuna Pătrăuți, județul Suceava\" Deschide
8 13/09/2022 ANUNȚ DE PARTICIPARE la licitația deschisă pentru concesiune bunuri Deschide
9 13/09/2022 ANUNȚ DE PARTICIPARE la licitația deschisă pentru vânzare bunuri Deschide
10 03/05/2022 Invitație privind depunerea de oferte pentru: \"Îmbrăcăminte asfaltică ușoară în comuna Pătrăuți, jud. Suceava, pe tronsonul Burduja Petru-Gheorghe-Hariga Marius -DJ208V\". Caietul de sarcini Deschide
11 06/04/2022 Invitație privind depunerea de oferte pentru: \"Îmbrăcăminte asfaltică ușoară în comuna Pătrăuți, jud. Suceava, pe tronsoanele Pătrăucenu Cornelia-Croitor-Jurechi Ioan-Croitor-Biserica Baptistă\" Deschide
12 22/03/2022 Invitație privind depunerea de oferte pentru: \"Îmbrăcăminte asfaltică ușoară în comuna Pătrăuți, jud. Suceava, pe tronsonul Jitărie-Hladiuc-Pătrăuceanca\" Deschide
13 22/02/2022 Anunț privind Mecanismul de plafonare și compensare a facturilor de energie electrice și a gazului natural Deschide


Nr. Data Denumire document Deschide
1 29/10/2021 Invitație privind depunerea de oferte pentru: \"Amenajare intersecție DJ 208V cu Pod Dediu în comuna Pătrăuți, jud. Suceava\" Deschide
2 27/10/2021 Anunț privind accesul în incinta Agenției Naționale de Administrare Fiscală precum și în sediile structurilor subordonate, începând cu data de 25.10.2021. Deschide
3 25/10/2021 Anunț programul normal de lucru și compartimentele funcționale din cadrul Primăriei comunei Pătrăuți. Deschide
4 25/10/2021 Anunț Programul audiențelor pentru personalul de conducere Deschide
5 06/08/2021 Invitație privind depunerea de oferte pentru: \"Îmbrăcăminte asfaltică usoară pe drum de interes local în comuna Pătrăuți, jud. Suceava, pe tronsonul Scoala-Marioara-Pod Dediu \" Deschide
6 06/08/2021 Invitație privind depunerea de oferte pentru: \"Îmbrăcăminte asfaltică usoară pe drum de interes local în comuna Pătrăuți, jud. Suceava \" Deschide
7 09/06/2021 Invitație privind depunerea de oferte pentru: \"Îmbrăcăminte asfaltică usoară pe drum de interes local în comuna Pătrăuți, jud. Suceava \" Deschide
8 09/06/2021 Primăria Pătrăuți anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA PE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA PĂTRĂUȚI, JUDETUL SUCEAVA ” Deschide
9 16/04/2021 Anunț - Vă facem cunoscut în ziua de joi 22.04.2021 în intervalul 08.00-16.00 se va întrerupe curentul electric în comuna Pătrăuți la PT4 Deschide
10 05/04/2021 Anunț important privind arderea miristilor in conditii de siguranta Deschide
11 09/03/2021 Anunț public privind decizia etapei de încadrare pîna la actul de reglementare privind proiectul \"Modernizare drum de exploatație agricolă în comuna Pătrăuți, jud. Suceava\" Deschide
12 03/03/2021 Anunț - în atenția persoanelor cu dizabilități, care sunt în căutarea unui loc de muncă și au nevoie de tehnologie asistivă Deschide
13 03/03/2021 Adresă privind anunțul pentru persoanele cu dizabilități, care au nevoie de tehnologie asistivă Deschide


Nr. Data Denumire document Deschide
1 17/07/2020 Depunere oferte Construire alei pietonale în comuna Pătrăuți, Județul Suceava Deschide
2 25/05/2020 Anunț anulare procedură: Invitație privind depunerea de oferte pentru: \"Imbracaminte asfaltica usoara pe drum de interes local in comuna Pătrăuți, Județul Suceava\" Deschide
3 25/05/2020 Invitație privind depunerea de oferte pentru: "Îmbracaminte asfaltica usoara pe drum de interes local in comuna Pătrăuți, Județul Suceava" Deschide
4 25/05/2020 Caiet de sarcini pentru: Imbracaminte asfaltica usoara pe drum de interes local in comuna Pătrăuți, Județul Suceava Deschide
5 21/05/2020 Invitație privind depunerea de oferte pentru:"Modernizare drumuri de interes local comuna Pătrăuți, Județul Suceava" Deschide
6 21/05/2020 Caiet de sarcini: "Modernizare drumuri de interes local comuna Pătrăuți, Județul Suceava" Deschide
7 04/05/2020 Primăria Comunei Pătrăuți anunță publicul interesat despre Elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al comunei Pătrăuți a Planului Urbanistic Zonal-pentru desființarea construcție și intoducerea în intravilan în vederea construirii Deschide
8 04/05/2020 Primăria Comunei Pătrăuți anunță publicul interesat despre Elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al comunei Pătrăuți a Planului Urbanistic Zonal-pentru intoducerea terenului în intravilan în vederea construirii Deschide
9 24/02/2020 Proces-verbal încheiat în urma selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare,organizat penru ocuparea funcției publice de execuție de referent cls.II,gr.Prof.asistent în compartimentul Impozite si Taxe Locale,din aparatul de specialitate al primarului comunei Pătrăuți,județul Suceava, organizat în data de 03 martie 2020,ora 10 proba scrisă. Deschide
10 19/02/2020 Proces-verbal încheiat în urma selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare,organizat penru ocuparea funcției publice de execuție de referent cls.II,gr.Prof.superior în compartimentul Asistență Socială,din aparatul de specialitate al primarului comunei Pătrăuți,județul Suceava, organizat în data de 02 martie 2020,ora 10 proba scrisă. Deschide
11 04/02/2020 Caiet de sarcini pentru atribuirea contractului de servicii de cadastru având ca obiect achiziționare servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr.23,nr.24 și nr.27 aparținând unității administrativ teritoriale comuna Pătrăuți,județul Suceava Deschide
12 04/02/2020 Anunț referitor la: achiziționare servicii de înregistrare sistematicșă în Sistemul Integrat de cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr.23,nr.24 și nr.27,aparținând unității administrativ-teritoriale comunei Pătrăuți,județul Suceava, Deschide
13 27/01/2020 Anunț, organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminată a functiei publice de execuție vacante de referent,clasa a III-a,grad profesional superior, în cadrul compartimentului Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pătrăuți,județul Suceava, Deschide
14 27/01/2020 Anunț, organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminată a functiei publice de execuție vacante de referent,clasa a III-a,grad profesional asistent, în cadrul compartimentului Impozite și Taxe Locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pătrăuți,județul Suceava, Deschide
15 13/01/2020 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pătrăuți,județul Suceava, a inițiat procedurile legale pentru aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Pătrăuți,județul Suceava Deschide


Nr. Data Denumire document Deschide
1 19/11/2019 Invitatie de participare - La procedura de atribuire prin achiziție directă a contractului de servicii \"Consultanță, privind întocmirea de documente în vederea obținerii avizelor necesare pentru plan urbanistic general, după cum urmează: Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor, Direcția de Cultură și Patrimoniu, Direcția de Sănătate Publică, Oficiul de Studii Pedologice Agrochimice, Directia Județeana de Drumuri și Poduri, Serviciul Român de Informații, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Del Gaz Grid-gaze naturale,Distribuitorul de Apă, Inspectoratul Județean de poliție, Ministerul Apărării Naționale, Regia Națională a Pădurilor Romsilva Direcția Silvică, Sistemul de Gospodărire a Apelor,SC Telekom SA, Ministerul Afacerilor Interne, Căile Ferate Române, Studiu Geotehnic, CNADR-Drumuri Naționale,Agenția de Protecție a Mediului, Consiliul Local și Consiliul Județean\" Deschide
2 19/11/2019 Invitatie de participare - La procedura de aribuire prin achiziție directă a contractului de servicii \"Servicii de elaborare PUG comuna Pătrăuți, jud. Suceava, parte scrisă și parte desenată\" Deschide
3 12/11/2019 Anunt, examen de promovare în grad profesional, in limita functiilor publice rezervate promovarii. Deschide
4 22/07/2019 Proict tehnic pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava"- II Deschide
5 22/07/2019 Proict tehnic pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava"- I Deschide
6 22/07/2019 Invitaţie de participare prin depunerea de oferte pentru obiectivul de investiţie:\"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava \" Deschide
7 22/07/2019 Caiet de sarcini pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava " Deschide
8 22/07/2019 Documente de calificare pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava " Deschide
9 08/07/2019 Invitatie privind depunerea de oferte pentru: \"Modernizare drumuri de interes local comuna Patrauti, judetul Suceava\" Deschide
10 08/07/2019 Caiet de sarcini modernizare drumuri Deschide
11 14/05/2019 Invitatie de participare pentru depunerea ofertelor la atribuirea prin achizitia directa a lucrarilor Deschide
12 14/05/2019 Documente de calificare Deschide
13 14/05/2019 Caiet de sarcini teren de sport Deschide
14 25/04/2019 Organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European Deschide
15 01/03/2019 Proiect tehnic teren de sport Deschide
16 01/03/2019 Invitatie de participare(teren sport) Deschide
17 01/03/2019 Caiet de sarcini teren de sport Deschide
18 01/03/2019 Documente de calificare teren de sport Deschide


Nr. Data Denumire document Deschide
1 05/11/2018 Invitatie depunere oferte camin cultural Deschide
2 13/09/2018 Invitatie privind depunerea de oferte pentru \"Modernizare drumuri de interes local comuna Patrauti\" Deschide


Nr. Data Denumire document Deschide
1 08/09/2017 Licitatii, vanzare si concesiune Deschide
2 20/07/2017 Cazierul judiciar fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare Deschide
3 20/07/2017 AFIR a publicat versiunile finale ale Ghidului solicitantului pentru investitii agricole finantate prin PNDR 2020 Deschide


Nr. Data Denumire document Deschide
1 30/12/2016 Proces verbal - Persoanele carora li s-a emis somatie si titlu executoriu Deschide