AnunturiNr.crt Data Tip documente Deschide
22.07.2019 Proict tehnic pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava " Deschide
22.07.2019 Invitaţie de participare prin depunerea de oferte pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava " Deschide
22.07.2019 Caiet de sarcini pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava " Deschide
22.07.2019 Documente de calificare pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava " Deschide
08.07.2019 Invitatie privind depunerea de oferte pentru: "Modernizare drumuri de interes local comuna Patrauti, judetul Suceava" Deschide
08.07.2019 Caiet de sarcini modernizare drumuri Deschide
14.05.2019 Invitatie de participare pentru depunerea ofertelor la atribuirea prin achizitia directa a lucrarilor Deschide
14.05.2019 Documente de calificare Deschide
14.05.2019 Caiet de sarcini teren de sport Deschide
25.04.2019 Organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European Deschide
01.03.2019 Proiect tehnic teren de sport Deschide
01.03.2019 Invitatie de participare(teren sport) Deschide
01.03.2019 Caiet de sarvici teren de sport Deschide
01.03.2019 Documente de calificare teren de sport Deschide
05.11.2018 Invitatie depunere oferte camin cultural Deschide
13.09.2018 Invitatie privind depunerea de oferte pentru "Modernizare drumuri de interes local comuna Patrauti" Deschide
20.07.2017 Cazierul judiciar fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare Deschide
20.07.2017 AFIR a publicat versiunile finale ale Ghidului solicitantului pentru investitii agricole finantate prin PNDR 2020 Deschide
08.09.2017 Licitatii, vanzare si concesiune Deschide