Primaria Comunei Patrauți

AnunturiData Tip documente Deschide
18.05.2023 Ordin privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului Deschide
15.05.2023 Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava organizează cursuri de calificare în domeniul: Lucrător în creșterea animalelor, Legumicultor, Pomicultor mai multe informații găsiți accesând link-ul - Formare profesională Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
05.05.2023 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030 Deschide
05.05.2023 Anunț procese verbale pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030 Deschide
10.04.2023 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Deschide
27.03.2023 Anunț distribuire începând de marți 28 martie 2023 a produselor alimentare repartizate persoanelor și familiilor vulnerabile prin programul operațional ajutorarea persoanelor dezavantajate Deschide
27.02.2023 Anunț - În data de 01.03.2023, interval orar 10:00-11:00 la nivelul comunei Pătrăuți se va desfășura un exercițiu de alarmare publică prin verificarea funcționării sirenelor Deschide
17.02.2023 Anunț de participare la licitația deschisă pentru vânzare bunuri - teren intravilan în suprafață de 1.928 mp Deschide
17.02.2023 Anunț de participare la licitația deschisă pentru concesiune de bunuri - teren intravilan în suprafață de 1.679 mp Deschide
10.02.2023 Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie Înregistrarea este obligatorie și se face pe site-ul administratorului SGR "www.returosgr.ro" Deschide
Data Tip documente Deschide
08.11.2022 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava - Consultare publică Deschide
08.11.2022 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava- Anunt si Proiect de hotarare Deschide
27.10.2022 Anunț privind demararea acțiunilor de vaccinare antirabică aeriană a vulpilor în perioada 25.10.2022-30.11.2022 Deschide
12.10.2022 Invitație privind depunerea de oferte pentru "Construire garaj pentru utilaje, în comuna Pătrăuți, județul Suceava" Deschide
13.09.2022 ANUNȚ DE PARTICIPARE la licitația deschisă pentru concesiune bunuri Deschide
13.09.2022 ANUNȚ DE PARTICIPARE la licitația deschisă pentru vânzare bunuri Deschide
12.08.2022 Anunț privind întreruperea curentului electric în comuna Pătrăuți Deschide
29.07.2022 Anunț privind întreruperea curentului electric în comuna Pătrăuți Deschide
12.07.2022 Tematică concurs Asistent Medical Comunitar. Bibliografie concurs Asistent Medical Comunitar. Deschide
03.05.2022 Invitație privind depunerea de oferte pentru: "Îmbrăcăminte asfaltică ușoară în comuna Pătrăuți, jud. Suceava, pe tronsonul Burduja Petru-Gheorghe-Hariga Marius -DJ208V". Caietul de sarcini Deschide
06.04.2022 Invitație privind depunerea de oferte pentru: "Îmbrăcăminte asfaltică ușoară în comuna Pătrăuți, jud. Suceava, pe tronsoanele Pătrăucenu Cornelia-Croitor-Jurechi Ioan-Croitor-Biserica Baptistă" Deschide
22.03.2022 Invitație privind depunerea de oferte pentru: "Îmbrăcăminte asfaltică ușoară în comuna Pătrăuți, jud. Suceava, pe tronsonul Jitărie-Hladiuc-Pătrăuceanca" Deschide
22.02.2022 Anunț privind Mecanismul de plafonare și compensare a facturilor de energie electrice și a gazului natural Deschide
Data Tip documente Deschide
29.10.2021 Invitație privind depunerea de oferte pentru: "Amenajare intersecție DJ 208V cu Pod Dediu în comuna Pătrăuți, jud. Suceava" Deschide
27.10.2021 Anunț privind accesul în incinta Agenției Naționale de Administrare Fiscală precum și în sediile structurilor subordonate, începând cu data de 25.10.2021. Deschide
25.10.2021 Anunț programul normal de lucru și compartimentele funcționale din cadrul Primăriei comunei Pătrăuți. Deschide
25.10.2021 Anunț Programul audiențelor pentru personalul de conducere Deschide
06.08.2021 Invitație privind depunerea de oferte pentru: "Îmbrăcăminte asfaltică usoară pe drum de interes local în comuna Pătrăuți, jud. Suceava, pe tronsonul Scoala-Marioara-Pod Dediu " Deschide
06.08.2021 Caiet de sarcini pentru: "Îmbrăcăminte asfaltică usoară pe drum de interes local în comuna Pătrăuți, jud. Suceava, pe tronsonul Scoala-Marioara-Pod Dediu " Deschide
09.06.2021 Invitație privind depunerea de oferte pentru: "Îmbrăcăminte asfaltică usoară pe drum de interes local în comuna Pătrăuți, jud. Suceava " Deschide
09.06.2021 Primăria Pătrăuți anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA PE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA PĂTRĂUȚI, JUDETUL SUCEAVA ” Deschide
16.04.2021 Anunț - Vă facem cunoscut în ziua de joi 22.04.2021 în intervalul 08.00-16.00 se va întrerupe curentul electric în comuna Pătrăuți la PT4 Deschide
15.04.2021 Anunț important privind arderea miristilor in conditii de siguranta Deschide
09.03.2021 Anunț public privind decizia etapei de încadrare pîna la actul de reglementare privind proiectul "Modernizare drum de exploatație agricolă în comuna Pătrăuți, jud. Suceava" Deschide
03.03.2021 Anunț - în atenția persoanelor cu dizabilități, care sunt în căutarea unui loc de muncă și au nevoie de tehnologie asistivă Deschide
03.03.2021 Adresă privind anunțul pentru persoanele cu dizabilități, care au nevoie de tehnologie asistivă Deschide

Data Tip documente Deschide
17.07.2020 Depunere oferte Construire alei pietonale în comuna Pătrăuți, Județul Suceava Deschide
25.05.2020 Anunț anulare procedură: Invitație privind depunerea de oferte pentru: "Imbracaminte asfaltica usoara pe drum de interes local in comuna Pătrăuți, Județul Suceava" Deschide
25.05.2020 Invitație privind depunerea de oferte pentru: "Imbracaminte asfaltica usoara pe drum de interes local in comuna Pătrăuți, Județul Suceava" Deschide
25.05.2020 Caiet de sarcini pentru: "Imbracaminte asfaltica usoara pe drum de interes local in comuna Pătrăuți, Județul Suceava" Deschide
21.05.2020 Invitație privind depunerea de oferte pentru: "Modernizare drumuri de interes local comuna Pătrăuți, Județul Suceava" Deschide
21.05.2020 Caiet de sarcini: "Modernizare drumuri de interes local comuna Pătrăuți, Județul Suceava" Deschide
04.05.2020 Primăria Comunei Pătrăuți anunță publicul interesat despre Elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al comunei Pătrăuți a Planului Urbanistic Zonal-pentru desființarea construcție și intoducerea în intravilan în vederea construirii Deschide
04.05.2020 Primăria Comunei Pătrăuți anunță publicul interesat despre Elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al comunei Pătrăuți a Planului Urbanistic Zonal-pentru intoducerea terenului în intravilan în vederea construirii Deschide
24.02.2020 Proces-verbal încheiat în urma selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare,organizat penru ocuparea funcției publice de execuție de referent cls.II,gr.Prof.asistent în compartimentul Impozite si Taxe Locale,din aparatul de specialitate al primarului comunei Pătrăuți,județul Suceava, organizat în data de 03 martie 2020,ora 10 proba scrisă. Deschide
19.02.2020 Proces-verbal încheiat în urma selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare,organizat penru ocuparea funcției publice de execuție de referent cls.II,gr.Prof.superior în compartimentul Asistență Socială,din aparatul de specialitate al primarului comunei Pătrăuți,județul Suceava, organizat în data de 02 martie 2020,ora 10 proba scrisă. Deschide
04.02.2020 Caiet de sarcini pentru atribuirea contractului de servicii de cadastru având ca obiect achiziționare servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr.23,nr.24 și nr.27 aparținând unității administrativ teritoriale comuna Pătrăuți,județul Suceava Deschide
04.02.2020 Anunț referitor la: achiziționare servicii de înregistrare sistematicșă în Sistemul Integrat de cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr.23,nr.24 și nr.27,aparținând unității administrativ-teritoriale comunei Pătrăuți,județul Suceava, Deschide
27.01.2020 Anunț,o rganizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminată a functiei publice de execuție vacante de referent,clasa a III-a,grad profesional superior, în cadrul compartimentului Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pătrăuți,județul Suceava, Deschide
27.01.2020 Anunț, organizare concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminată a functiei publice de execuție vacante de referent,clasa a III-a,grad profesional asistent, în cadrul compartimentului Impozite și Taxe Locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pătrăuți,județul Suceava, Deschide
13.01.2020 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pătrăuți,județul Suceava, a inițiat procedurile legale pentru aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Pătrăuți,județul Suceava Deschide
Data Tip documente Deschide
19.11.2019 Invitatie de participare - La procedura de atribuire prin achiziție directă a contractului de servicii "Consultanță, privind întocmirea de documente în vederea obținerii avizelor necesare pentru plan urbanistic general, după cum urmează: Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor, Direcția de Cultură și Patrimoniu, Direcția de Sănătate Publică, Oficiul de Studii Pedologice Agrochimice, Directia Județeana de Drumuri și Poduri, Serviciul Român de Informații, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Del Gaz Grid-gaze naturale,Distribuitorul de Apă, Inspectoratul Județean de poliție, Ministerul Apărării Naționale, Regia Națională a Pădurilor Romsilva Direcția Silvică, Sistemul de Gospodărire a Apelor,SC Telekom SA, Ministerul Afacerilor Interne, Căile Ferate Române, Studiu Geotehnic, CNADR-Drumuri Naționale,Agenția de Protecție a Mediului, Consiliul Local și Consiliul Județean" Deschide
19.11.2019 Invitatie de participare - La procedura de aribuire prin achiziție directă a contractului de servicii "Servicii de elaborare PUG comuna Pătrăuți, jud. Suceava, parte scrisă și parte desenată" Deschide
12.11.2019 Anunt, examen de promovare în grad profesional, in limita functiilor publice rezervate promovarii. Deschide
22.07.2019 Proict tehnic pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava " Deschide
22.07.2019 Invitaţie de participare prin depunerea de oferte pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava " Deschide
22.07.2019 Caiet de sarcini pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava " Deschide
22.07.2019 Documente de calificare pentru obiectivul de investiţie:"Înfiintare teren de sport penrtu minoritatea romă din comuna Pătrăuți,judeţul Suceava " Deschide
08.07.2019 Invitatie privind depunerea de oferte pentru: "Modernizare drumuri de interes local comuna Patrauti, judetul Suceava" Deschide
08.07.2019 Caiet de sarcini modernizare drumuri Deschide
14.05.2019 Invitatie de participare pentru depunerea ofertelor la atribuirea prin achizitia directa a lucrarilor Deschide
14.05.2019 Documente de calificare Deschide
14.05.2019 Caiet de sarcini teren de sport Deschide
25.04.2019 Organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European Deschide
01.03.2019 Proiect tehnic teren de sport Deschide
01.03.2019 Invitatie de participare(teren sport) Deschide
01.03.2019 Caiet de sarvici teren de sport Deschide
01.03.2019 Documente de calificare teren de sport Deschide
Data Tip documente Deschide
05.11.2018 Invitatie depunere oferte camin cultural Deschide
13.09.2018 Invitatie privind depunerea de oferte pentru "Modernizare drumuri de interes local comuna Patrauti" Deschide
20.07.2017 Cazierul judiciar fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare Deschide
20.07.2017 AFIR a publicat versiunile finale ale Ghidului solicitantului pentru investitii agricole finantate prin PNDR 2020 Deschide
08.09.2017 Licitatii, vanzare si concesiune Deschide


Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii