Primaria Comunei Patrauți

Situatii financiare


Situatie financiara 2023

Denumire Deschide
Situație financiară Trimestrul I Deschide

Situatie financiara 2022

Denumire Deschide
Situație financiară trimestrul IV Deschide
Indicatori sinteză trimestrul IV Deschide
Denumire Deschide
Situație financiară trimestrul III Deschide
Denumire Deschide
Indicatori sinteză Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli secțiunea de funcționare Deschide
Total cheltuieli secțiunea de dezvoltare Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii- secțiunea de funcționare Deschide
Total venituri buget local Deschide
Total venituri buget local secțiunea de funcționare Deschide
Total venituri buget local secțiunea de dezvoltare Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii -funcționare Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Denumire Deschide
Indicatori sinteză Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii Deschide
Total venituri buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Situația fluxurilor de trezorerie 31.03.2022 Deschide

Situatie financiara 2021

Denumire Deschide
IDICATORI SINTEZĂ TRIMESTRUL IV Deschide
BILANT 31.12.2021 Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.06.2021 Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2021 Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII Deschide
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2021 Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2021 Deschide
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.06.2021 Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2021 Deschide
TOTAL VENITURI PROPRII SUBVENȚII Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2021 Deschide
Denumire Deschide
INDICATORI SINTEZĂ Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Deschide
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Deschide
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Deschide
TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENȚII Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
BILANT-30.09.2021 Deschide
Denumire Deschide
BILANT 30.06.2021 Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.06.2021 Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2021 Deschide
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII Deschide
DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2021 Deschide
TOTAL CHELTUIELI Deschide
INDICATORI SINTEZĂ Deschide
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.06.2021 Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2021 Deschide
TOTAL VENITURI PROPRII SUBVENȚII Deschide
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.2021 Deschide
Denumire Deschide
Indicatori sinteză Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii Deschide
Total venituri buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide

Situatie financiara 2020

Denumire Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea funcționare Deschide
Detalierea cheltuielilor instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local secțiunea de funcționare Deschide
Total venituri Buget local Deschide
Grad de colectare venituri Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de funcționare Deschide
Total venituri Buget local Deschide
Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local- venituri secțiunea de funcționare Deschide
Total venituri -venituri proprii, subvenții Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea funcționare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea funcționare Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Indicatori sinteză Deschide
Total cheltuieli venituri proprii si subvenții Deschide
Total Deschide
Total venituri Deschide
Total venituri venituri proprii si subvenții Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii Deschide
Indicatori sinteză Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie. Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii Deschide
Indicatori sinteză Deschide
Total venituri buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide

Situatie financiara 2019

Denumire Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trimestrului IV 2019 Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie. Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Denumire Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trimestrului III 2019 Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Contul de executie al bugetului local-cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii Deschide
Detalierea cheltuielilor, institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare. Deschide
Total venituri buget local Deschide
Contul de executie al bugetului local-venituri sectiunea de functionare Deschide
Contul de executie al bugetului local-venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local- venituri sectiunea de functionare Deschide
Denumire Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trimestrului II 2019 Deschide
Bilant Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subvenituri Deschide
Denumire Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la finele trimestrului I 2019. Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subvenituri Deschide

Situatie financiara 2018

Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Executia bugetului local Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Total venituri buget local Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii Deschide
Grad de colectare venituri Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Total venituri buget local Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii si subventii Deschide
Indicatori TR II Finante Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Legea finantelor publice locale Deschide
Contul de rezultat patrimonal Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide

Situatie financiara 2017

Denumire Deschide
Grad de colectare Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli - venituri proprii Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri Deschide
Total venituri - venituri proprii Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli 30.09.2017 Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Grad de colectare 30.09.2017 Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2017 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2017 Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide

Situatie financiara 2016

Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Fonduri externe nerambursabile Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Gradul de realizare la 30.09.2016 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri nerambursabile Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Fonduri externe nerambursabile Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2016 Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri nerambursabile Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide
Denumire Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2016 Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri - nerambursabile Deschide
Total venituri - venituri proprii, subventii Deschide

Situatie financiara 2015

Denumire Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2015 Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli - venituri proprii Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2015 Deschide
Cont de reultat patrimonial Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Cont de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Cont de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Denumire Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri - sectiunea functionare Deschide
Total venituri Deschide
Cont de rezultat patrimonial Deschide
Bilant Deschide
Adresa finante Deschide
Raspuns finante Deschide

Situatie financiara 2014

Denumire Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Cont de reultat patrimonial Deschide
Bilant Deschide
Denumire Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Cont de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Denumire Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2014 Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide

Situatie financiara 2013

Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Plati restante Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Plati restante Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Plati restante Deschide
Denumire Deschide
Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2014 Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide

Situatie financiara 2012

Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Plati restante Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Denumire Deschide
Bilant Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total venituri Deschide
Plati restante Deschide

Situatie financiara 2011

Denumire Deschide
Bilant Deschide
Cont executie Deschide
Cont de rezultat patrimonial Deschide
Grad realizari Deschide
Plati restante Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Denumire Deschide
Total venituri Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total cheltuieli Deschide
Bilant Deschide
Plati restante Deschide
Denumire Deschide
Bugetul de venituri si cheltuieli Deschide
Total cheltuieli Deschide
Indicatori finante Deschide
Plati restante Deschide
Total venituri Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Denumire Deschide
Total cheltuieli Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total venituri Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Indicatori realizari venituri Deschide
Plati restante Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii