Nr. Data Denumire document Deschide
1 11/11/2022 Proces-Verbal încheiat astăzi, 10.11.2022, în urma selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare, organizat pentru ocuparea funcției contractuale de asistent medical comunitar în compartimentul Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, organizat în data de 15.11.2022 ora 10 proba scrisă Deschide
2 20/10/2022 Tematică de concurs Asistent medical comunitar. Bibliografie concurs Asistent medical comunitar Deschide
3 20/10/2022 Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar în cadrul compartimentului de Asistență Socială Deschide
4 04/10/2022 Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de asistent medical comunitar în cadrul compartimentului de Asistență Socială Deschide
5 12/07/2022 Tematică concurs Asistent Medical Comunitar. Bibliografie concurs Asistent Medical Comunitar. Deschide
6 06/06/2022 Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor, în cadrul Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare. Deschide
7 06/06/2022 Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor, în cadrul Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare. Deschide
8 06/06/2022 Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor, în cadrul compartimentului Administrativ Deschide
9 06/06/2022 Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor, în cadrul compartimentului Administrativ Deschide
10 01/01/2022 Anunț organizare examen pentru promovare în grad profesional superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pătrăuți DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 02/03/2021 Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa a I-a,grad profesional asistent, în cadrul compartimentului Audit Deschide
2 03/02/2021 Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a,grad profesional principal, în cadrul compartimentului Financiar Contabilitate Deschide
3 03/02/2021 Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa a I-a,grad profesional principal, în cadrul compartimentului Asistență Socială și Autoritate Tutelara Deschide