Asistență socială



Responsabili:
CARAȘ ELENA – DANA
TURCU ROBERT - NICOLAE
Program cu publicul:
Luni - 8,30-13,30;
Marți - 8.30-13,30;
Miercuri - 8.30-13.30;
Joi - 8,30-13,30;
Vineri – Nu este program cu publicul
Programul instituției este de la 8,00 -16,00 de luni până vineri
Telefon:
0230 528 020
0766 093 546
0741 472 244


PENTRU EFICIENTIZAREA DEPUNERII DOCUMENTELOR PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL, AJUTORULUI DE SUSȚINERE A FAMILIEI, SUPLIMENT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ, AJUTOR PENTRU ENERGIE, VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI LINKUL DE LEGATURĂ www.primariapatrautisv.ro/Tutorial completare PDF Inteligent.mp4, UNDE URMAȚI INSTRUCTIUNILE PENTRU COMPLETAREA FORMULARELOR, URMÂND A FI TRANSMISE PE ADRESA DE E-MAIL A PRIMĂRIEI COMUNEI PĂTRĂUȚI : primariapatrauti@yahoo.com
- Descarcă cererea
- Deschide cererea

Atribuții


Compartimentul de asistenta sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror personae aflate in nevoie. In exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul de asistenta sociala desfasoara activitati in urmatoarele domenii

A. In domeniul protectiei copilului:

- monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;

- identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;

- realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;

- actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;

- exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;

- sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

- identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;

- asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;

- asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent;

- colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.

- realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;

- asigura relationarea cu diverse servicii specializate;

- sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia;

- asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:

- evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;

- identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediu familial si in comunitate;

- elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;

- organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

- organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;

- evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;

- asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;

- asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;

- asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;

- realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;

- dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;

- colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;

- asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;

- asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;

- asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.

A. In domeniul protectiei copilului:

 1. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
 2. identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;
 3. realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 4. actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
 5. exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
 6. sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 7. identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;
 8. asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
 9. asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent;
 10. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.
 11. realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
 12. asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
 13. asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:

 1. evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
 2. elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
 3. organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 4. organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;
 5. evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
 6. asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
 7. asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
 8. asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
 9. realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
 10. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
 11. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
 12. asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;
 13. sigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;
 14. asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.

Acte necesare:

Angajarea asistentului personal pentru persoana cu handicap grav

I.Acte ale persoanei care solicită angajarea:

 • Cerere de angajare;
 • Declaratie privind respectarea obligațiilor prevăzute de art.38 din Legea nr.448/2006;
 • Curiculum ;
 • Act de identitate (B.I./C.I./CP.I.) - (copie şi originalul) - (5 copii);
 • Certificat de casatorie - (copie şi originalul) sau sentinta de divort (copie şi originalul) - (dacă e cazul) sau ertificat de deces al soțului/soției(copie şi ORIGINALUL) - (dacă e cazul);
 • Adeverinta medicala - semnată şi parafată de medicul de familie (să specifice dacă este apt să îngrijească persoană cu handicap);
 • Cazier judiciar;
 • Copie dupa diploma de studii (angajatul trebuie să aibă cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV- lea înclusiv şi a soţului sau soţiei) (copie şi ORIGINALUL);
 • Carnetul de munca( copie si originalul pentru conformitate);
 • Adeverinta-model tip care atesta vechimea in munca după 01.01.2011 ( copie si originalul);
 • Dosar cu sina;

II. Acte necesare ale persoanei cu handicap grav pentru care se solicită angajarea:

 • Certificat de handicap(5 copii şi originalul);
 • Act de identitate (B.I./C.I./CP.I.) sau Certificat de nastere (pentru persoana cu hándicap minoră fără C.I.) (5 copii şi originalul);
 • Dacă bolnavul este minor, 5 copii după buletinul de identitate al unuia dintre parinti;
 • Decizie de pensie (3 copii şi originalul) + CUPON sau acte doveditoare alte venituri;
 • Sentinta civila de punere sub interdictie (3 copii şi originalul);;
 • Dispozitia primarului/Sentinta judecatoreasca de numire tutore/curator (copie şi originalul);
 • B.I/C.I. tutore/curator (copie şi originalul);
 • Acordul scris al persoanei cu handicap grav/tutore/curator/parinte, în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamânt, pentru angajarea persoanei care solicita incadrarea in functia de asistent personal.

Documente necesare acordarii dreptului la alocatie de plasament

 • Cerere tip pentru acordarea alocatiei de plasament;
 • Lista copiilor aflati in plasament/plasament in regim de urgenta/tutela;
 • Copia actului de identitate a beneficiarului;
 • Copia certificatului de nastere al copilului ori a actului de identitate al acestuia in cazul in care copilul a implinit varsta de 14 ani
 • Copia dispozitiei conducatorului directiei generale sau a hotararii comisiei pentru protectia copilului ori a instantei de judecata inclusiv ordonanta presedentiala
 • In cazul in care nu a fost eliberat certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea va fi insotita de actul constatator al nasterii sau de extrasul de nastere. Copia certificatului de nastere va fi depus in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia dar nu mai tarziu de 12 luni de la data solicitarii dreptului.
 • In cazul in care nu s-a redactat hotararea judecatoreasca, pana la redactarea acesteia se poate prezenta ca document justificativ certificatul de grefa.
 • In cazul copilului cu dizabilitati, cererea va fi insotita si de copia certificatului de incadrare in grad de handicap
 • Pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani cererea va fi insotita si de copia dovezii continuarii studiilor la o forma de invatamant de zi, eliberata de unitatea de invatamant la care frecventeaza cursurile

Documente necesare pentru acordarea stimulentului educational "Tichete sociale pentru gradiniţă"

 • Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului;
 • Livretul de familie (în original şi copie xerox). În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie , reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:
  1. cartea de identitate a reprezentantului copilului/partener (original+copie xerox);
  2. certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate (original+copie xerox);
  3. certificatul de căsătorie (original+copie xerox);
  4. hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox);
  5. hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii (original+copie xerox);
  6. dispoziţia conducătorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii (original+copie xerox);
  7. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută (original+copie xerox);
  8. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (original+copie xerox);
  9. hotărâre judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt (original+copie xerox);
  10. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei:
   • acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverință de venit, cupon pensie etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii (original);
   • dovada înscrierii copilului la grădiniţă (original).


Documente

Alocații de stat

Nr. Denumire document Deschide
1 CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/ sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii Deschide
2 CERERE pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii Deschide
3 Încuviintare copil peste 14 ani Deschide
4 Schimbare reprezentant legal Deschide
5 Conditii de acordare/excludere a alocației pentru susținerea familiei Deschide
6 Acte necesare acordării dreptului la alocație de plasament Deschide
7 CERERE pentru acordarea dreptului la alocație de plasament Deschide
8 CERERE pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cazul tinerilor cure au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional Deschide
9 Documente doveditoare pentru solicitarea alocatiei de stat pentru copii Deschide

Ajutor social

Nr. Denumire document Deschide
1 Condiții de acordare/încetare ajutor social Deschide
2 CERERE pentru acordare tichete grădiniță Deschide
3 Condiții acordare/încetare tichete grădiniță Deschide
4 Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social Deschide
5 CERERE- declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi Deschide
6 CERERE- declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala Deschide
7 CERERE si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Deschide

Indemnizație creșterea copilului/stimulent

Nr. Denumire document Deschide
1 CERERE pentru acordarea indemnizatiei de crestere acopilului/stimulentul de insertie/indemnizatiei lunare; Deschide
2 CERERE pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare Deschide
3 Anexa Adeverință angajator Deschide
4 CERERE/Declaratie pe propria raspundere cf. Ordinului 2396/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platii restituirilor prevazute de Legea 126/2014 Deschide