SVSU


Nr. Denumire document Deschide
1 Fișa serviciului Deschide
2 Planificarea exercițiilor Deschide
3 Planificarea controalelor preventive Deschide
4 Planul de pregătire Deschide
5 NOTA DE INFORMARE INTERVENȚII Deschide
6 Măsuri preventive Deschide
7 Registrul istoric Deschide
8 Recrutare personal Deschide
9 Pagina garda Deschide
10 Schema fluxului informaţional a comitetului local pentru situaţii de urgenţă Deschide
11 Anexe Deschide
12 Date caracteristice de aparare Deschide
13 Măsuri de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor luate la nivel local Deschide
14 Tabel cu stocul minim de mijloace si materiale de aparare Deschide
15 Planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale Deschide
16 Mărimi caracteristice de apărare Deschide
17 Dspozitie privind numirea în funcţia de Agent Inundaţii Deschide
18 Dispozitie privind reorganizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă si a centrului operativ cu activitate temporara Deschide
19 Hotărăre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru SVSU Deschide
20 Lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari Deschide
21 Opis Deschide
22 Principalele atributii ale agentului de inundatii Deschide
23 Numerele de telefon, fax adresele de e-mail ale permanenţei unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii Deschide
24 Componenţa nominală a comitetului local pentru situaţii de urgenţă Deschide