Solicitare informații/legislațieResponsabil: Gheorghita Holca


Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii nr. 544/2001, informaţiile de interes public. Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal

Legea 544/2001 prevede urmatoarele:

ART.6 (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în conditiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

ART.7 (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
Documente

Formulare

Nr. Denumire document Deschide
1 Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare Deschide
2 Lista documentelor de interes public conform Dispoziție nr.178/2023 privind stabilirea măsurilor privind accesul la informațiile de interes public, la nivelul primăriei comunei Pătrăuți. Deschide
3 Modalități de contestare conform L544/2001 Deschide
4 Reclamație administrativă Deschide
5 Răspuns reclamație administrativă Deschide
6 Răspuns cerere legea 544 Deschide
7 Cerere tip legea 544 Deschide
8 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata) Deschide
9 Formular solicitare informatii publice conform Legii 544/2001 Deschide

Rapoarte legea 544 și legea 52

Nr. Denumire document Deschide
1 Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 pentru anul 2014 Deschide
2 Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 pentru anul 2014 Deschide
3 Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 pentru anul 2013 Deschide
4 Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 pentru anul 2013 Deschide
5 Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 pentru anul 2012 Deschide
6 Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 pentru anul 2012 Deschide
7 Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 pentru anul 2011 Deschide
8 Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 pentru anul 2011 Deschide