Asistenţă SocialăResponsabili:

CARAȘ ELENA – DANA
TURCU ROBERT - NICOLAE

Program cu publicul:

Luni - 9,00-13,00 și 16,00-18,00;
Marți - 8.30-13,30;
Miercuri - 8.30- 13.30;
Joi - 8,30-13,30;

Telefon:

0230528020
0766093546
0741472244

Anunț

PENTRU EFICIENTIZAREA DEPUNERII DOCUMENTELOR PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL, AJUTORULUI DE SUSȚINERE A FAMILIEI, SUPLIMENT PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ, AJUTOR PENTRU ENERGIE, VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI LINKUL DE LEGATURĂ www.primariapatrautisv.ro/Tutorial completare PDF Inteligent.mp4, UNDE URMAȚI INSTRUCTIUNILE PENTRU COMPLETAREA FORMULARELOR, URMÂND A FI TRANSMISE PE ADRESA DE E-MAIL A PRIMĂRIEI COMUNEI PĂTRĂUȚI : primariapatrauti@yahoo.com
Descarcă cererea
Deschide cererea

AtribuţiiCompartimentul de asistenta sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror personae aflate in nevoie. In exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul de asistenta sociala desfasoara activitati in urmatoarele domenii:

A. In domeniul protectiei copilului:

- monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;

- identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;

- realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;

- actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;

- exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;

- sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

- identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;

- asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;

- asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent;

- colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.

- realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;

- asigura relationarea cu diverse servicii specializate;

- sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia;

- asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:

- evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;

- identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediu familial si in comunitate;

- elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;

- organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

- organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;

- evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;

- asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;

- asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;

- asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;

- realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;

- dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;

- colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;

- asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;

- asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;

- asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.

A. In domeniul protectiei copilului:

 1. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
 2. identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;
 3. realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 4. actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
 5. exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
 6. sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 7. identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;
 8. asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
 9. asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent;
 10. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.
 11. realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
 12. asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
 13. asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:

 1. evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
 2. elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
 3. organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 4. organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;
 5. evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
 6. asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
 7. asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
 8. asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
 9. realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
 10. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
 11. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
 12. asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;
 13. sigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;
 14. asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.

Acte necesare:Angajarea asistentului personal pentru persoana cu handicap grav

I.Acte ale persoanei care solicită angajarea:

II. Acte necesare ale persoanei cu handicap grav pentru care se solicită angajarea:

Documente necesare acordarii dreptului la alocatie de plasament

Documente necesare pentru acordarea stimulentului educational "Tichete sociale pentru gradiniţă"

Alocaţii de statNr Crt Denumire Deschide
1 Documente doveditoare pentru solicitarea alocatiei de stat pentru copii Deschide
2 CERERE pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cazul tinerilor cure au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional Deschide
3 CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie/indemnizaţiei lunare/ sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii Deschide
4 CERERE pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii Deschide
5 Încuviintare copil peste 14 ani Deschide
6 Schimbare reprezentant legal Deschide
7 Conditii de acordare/excludere a alocatiei pentru sustinerea familiei Deschide
8 Acte necesare acordarii dreptului la alocatie de plasament Deschide
9 CERERE pentru acordarea dreptului la alocatie de plasament Deschide

Ajutor socialClick here to download PDF
Nr Crt Denumire Deschide
1 CERERE si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri Deschide
2 Conditii de acordare/incetare ajutor social Deschide
3 CERERE pentru acordare tichete grădiniță Deschide
3 Condiții acordare/incetare tichete grădiniță Deschide
4 Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social Deschide
5 CERERE- declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala Deschide
6 CERERE- declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor noi drepturi Deschide

Indemnizatie cresterea copilului/stimulentNr Crt Denumire Deschide
1 CERERE pentru acordarea indemnizatiei de crestere acopilului/stimulrntul de insertie/indemnizatiei lunare; Deschide
2 CERERE pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei lunare Deschide
3 Anexa adeverinta angajator Deschide
4 CERERE/Declaratie pe propria raspundere cf. Ordinului 2396/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platii restituirilor prevazute de Legea 126/2014 Deschide


Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii