DispozitiiNr.crt Documente Deschide
Dispozitie privind salariul de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-l. Calinescu Mihai-Valerian, avand functia publica de conducere de secretar al comunei Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Puiu Paraschiva, avand functia publica de inspector cls. 1, gr. Prof. superior in compartimentul Financiar-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primalui comunei Patrauti Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Isepciuc Elena, avand functia publica de inspector cls. I, gr. Prof. principal in compartimentul Impozite si Taxe Locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Caras Elena-Dana, avand functia publica de referent cls. III, gr. Prof. superior in compartimentul Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-l. Hladiuc Ilie, avand functia publica de consilier cls I, gr. Prof. principal in compartimentul Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-l. Costan Tiberiu-Liviu, avand functia publica de consilier cls. I gr. Prof. asistent in Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-l. Holca Gheorghita, avand functia contractuala de referent de specialitate gr. II in aparatul permanent al Consiliului local al comunei Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-l. Turcu Robert-Nicolae, avand functia publica de referent debutant in compartimentul Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-l. Havrisciuc Cornel, avand functia contractuala de consilier personal al primarului comunei Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-l. Petriuc Cristian, avand functia contractuala de muncitor in compartimentul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-l. Varasciuc George-Bogdanel, avand functia contractuala de muncitor in compartimentul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Laza Ancuta, avand functia contractuala de guard in compartimentul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Mateiciuc Gabriela-Elena, avand functia contractuala de inspector de specialitate in compartimentul Impozite si Taxe Locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Pascar Alina-Nicoleta, avand functia contractuala de referent gradul II, in compartimetul Informare, Relatii Publice si Registratura, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Hagiu Stela, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Hladiuc Lucica-Dorina, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Iriciuc Lucica-Daniela, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Solonari Lacramioara-Lili, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Zlotariu Carmen-Rodica, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Dumbravean Letitia-Lenuta, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Hariga Militina, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Honcea Brandusa, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Strugariu Lili-Elena, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Hatnean Lacramioara, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Bran Eleonora, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Rascol Nicoleta-Mariana, avand functia contractuala de asistent peronal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-l. Guliciuc Vasile-Codrita, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pentru d-na. Burduja Elena, avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap Deschide
Dispozitie privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare care se acorda persoanelor cu handicap Deschide
Având în vedere prevederile art.115 alin.(7) din legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată , alăturat, vă transmitem, în vederea verificării asupra legalităţii, dispoziţiile primarului comunei Pătrăuţi, Deschide