Plan aparare inundatiiNr Crt Denumire Deschide
1 Pagina garda Deschide
2 Date caracteristice de aparare Deschide
3 Anexe Deschide
4 Schema fluxului informaţional a comitetului local pentru situaţii de urgenţă Deschide
5 Măsuri de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor luate la nivel local Deschide
6 Tabel cu stocul minim de mijloace si materiale de aparare Deschide
7 Planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale Deschide
8 Mărimi caracteristice de apărare Deschide
9 Dspozitie privind numirea în funcţia de Agent Inundaţii Deschide
10 Dispozitie privind reorganizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă si a centrului operativ cu activitate temporara Deschide
11 Lista podurilor şi podeţelor cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari Deschide
12 Opis Deschide
13 Principalele atributii ale agentului de inundatii Deschide
14 Numerele de telefon, fax adresele de e-mail ale permanenţei unde se pot transmite avertizări, prognoze, decizii, dispoziţii şi informaţii Deschide
15 Componenţa nominală a comitetului local pentru situaţii de urgenţă Deschide
16 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru S.V.S.U. Patrauti Deschide
17 Patrauti Deschide